آموزش فایل، دانلود فایل های آموزشی

  • AmoozeshFile@gmail.com

فایلهای نمونه رایگان

تمامی فایل های این مجموعه دارای فرمت یکسانی بوده و قایل چاپ با کیفیت روی کاغذ A4، A3، پوستر و... هستند.

فایلهای مربوط به سطوح مختلف (مبتدی، متوسطه و پیشرفته) بواسطه رنگ های مختلف از هم تفکیک شده اند. در اینجا برای نمونه چند فایل از بین بیش از 1100 فایل موجود در سایت بصورت تصادفی انتخاب و به نمایش گذاشته شده است.

*برای بزرگتر شدن تصویر روی آن کلیک کنید

سطح آموزش   فایل نمونه رایگان1           فایل نمونه رایگان2
مبتدی

دانلود

دانلود

متوسطه

دانلود

دانلود

پیشرفته

دانلود

دانلود